HCM - (08) 399 59 336 | Hà Nội - (04) 39 454 555
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Vẻ đẹp cổ điển và sang trọng của những sản phẩm trang sức vàng như mặt dây chuyền vàng, lắc tay, bông tai vàng,… được khắc họa nổi bật trong bộ sưu tập của PNJ qua những đường nét chạm khắc tinh xảo, thiết kế tinh tế, mẫu mã đa dạng.

Trang sức vàng

Nhẫn ECZ vàng 10K

Mã SP: GNDRXB81209.106

4.044.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82380.406

4.063.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82384.406

4.241.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82388.406

3.977.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82402.406

2.618.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82177.106

3.114.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82295.106

4.557.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84162.400

1.863.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84100.400

2.675.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84100.401

2.916.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84099.402

3.183.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84099.401

3.406.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84162.100

2.190.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84162.402

1.820.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84162.401

2.166.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82349.106

4.261.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82398.406

2.979.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRCB83753.400

5.277.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB84110.400

2.785.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB83742.400

3.523.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB83742.401

3.674.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB83769.400

3.284.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nữ Vàng Trắng 10K

Mã SP: GNDRWB83749.400

3.439.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10k

Mã SP: GNDRWB81986.106

2.390.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10k

Mã SP: GNDRWB80824.106

4.524.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10k

Mã SP: GNDRWB80925.106

3.868.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10k

Mã SP: GNDRWB81245.106

3.951.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10k

Mã SP: GNDRWB81861.106

2.257.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10k

Mã SP: GNDRWB81871.106

2.471.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn ECZ vàng trắng 10k

Mã SP: GNDRWB81985.106

2.550.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82407.406

3.482.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ vàng trắng 10K

Mã SP: GNDRWB82411.406

3.991.000 ₫
Xem chi tiết