Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Vẻ đẹp cổ điển và sang trọng của những sản phẩm trang sức vàng như mặt dây chuyền vàng, lắc tay, bông tai vàng,… được khắc họa nổi bật trong bộ sưu tập của PNJ qua những đường nét chạm khắc tinh xảo, thiết kế tinh tế, mẫu mã đa dạng.

Trang sức vàng

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDM1WKBC015.006

2.013.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDMRYKSX030.002

1.778.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDM1WKBC010.006

1.107.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDM1WKBC012.006

1.428.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKKX020.006

1.214.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDMRYKCX040.002

7.380.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDM1YKFC035.002

2.252.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKSD030.006

890.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKSD040.006

1.456.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKFC035.006

904.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDMRYKBC025.002

9.878.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDM1YKBC018.002

6.114.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDM1YKTK030.002

3.069.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKTD025.006

2.046.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDMRYKCX030.002

4.029.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKKX025.006

1.682.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKXX030.006

1.360.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKCX040.006

3.445.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDMRYKCD030.002

4.154.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKBL100.006

1.869.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDM1WKKC040.006

3.939.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDM1YKVD040.002

5.504.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKGD025.006

1.785.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDMRWKFC055.006

2.400.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng Ý 18K

Mã SP: GDMRWYFC035.002

2.128.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDMRYKBC010.002

2.279.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDMRYKBC012.002

2.988.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDM1WKBC018.006

2.828.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ vàng 18K

Mã SP: GDTRYKDX008.002

33.640.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng 18K

Mã SP: GDM1YKGD025.002

3.480.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDM1WKBC031.006

7.281.000 ₫

Xem chi tiết

Dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K

Mã SP: GDM1WKCD040.006

3.529.000 ₫

Xem chi tiết