HCM - (08) 399 59 336 | Hà Nội - (04) 39 454 555
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Bên cạnh trang sức vàng, PNJ còn mang đến dòng trang sức bạc cao cấp PNJSilver dành riêng cho bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các mẫu thiết kế hoàn hảo như bông tai bạc, vòng tay, lắc tay, dây chuyền, vòng cổ, và một số bộ trang sức bạc cao cấp mang tên Amazing Garden, Charm DIY, Baby PNJSilver.

Trang sức bạc

Bông Tai Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SBH2KK13597.403

360.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SBD2QN13572.100

365.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SBD2QN13596.100

412.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SBD2KN13577.100

392.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SBH2KK13574.403

429.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBO2UN13208.000

444.000 ₫
Xem chi tiết
Chỉ Bán Online

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBD2UN13333.200

699.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBD2KN13337.200

478.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBH2KK13338.200

532.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBO2KN13207.000

536.000 ₫
Xem chi tiết
Chỉ Bán Online

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBH2KK13206.000

391.000 ₫
Xem chi tiết
Chỉ Bán Online

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBH2KK13204.000

555.000 ₫
Xem chi tiết
Chỉ Bán Online

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBH2QK13292.100

630.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBH2KK13295.100

701.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBD2QN13289.200

551.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBO2UN13344.000

494.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBD2KN13342.100

444.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBH2QK13321.100

421.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBD2KN13318.200

593.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBD2KN13308.200

464.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBD2ZN13311.200

523.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc Her time

Mã SP: SBD2KN13299.200

586.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBD2KN12903.100

318.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBD2QN12916.100

359.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBD2KN12919.200

666.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBD2QN12907.100

319.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBD2KN13178.100

447.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBO2KN13179.100

397.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBD2KN13177.000

328.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBD2KN13162.100

548.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBO2KN13131.000

327.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Bạc My Feeling

Mã SP: SBO2KN13124.000

250.000 ₫
Xem chi tiết