HCM - (08) 399-59-336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Bên cạnh trang sức vàng, PNJ còn mang đến dòng trang sức bạc cao cấp PNJSilver dành riêng cho bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các mẫu thiết kế hoàn hảo như bông tai bạc, vòng tay, lắc tay, dây chuyền, vòng cổ, và một số bộ trang sức bạc cao cấp mang tên Amazing Garden, Charm DIY, Baby PNJSilver.

Trang sức bạc

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2QN13288.200

469.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2KN13316.200

618.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2KN13307.200

415.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2KN13298.200

537.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2QN12915.100

327.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN12926.200

581.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN12918.200

620.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN13155.100

371.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN13153.100

410.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2QN13154.100

334.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Mã SP: SMD2KN04828.100

271.000 ₫

Giá gốc : 386.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Mã SP: SMD2KN09948.100

274.000 ₫

Giá gốc : 391.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền PNJSilver Amazing GArden

Mã SP: SMD2UN12701.100

256.000 ₫

Giá gốc : 365.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11362.100

318.000 ₫

Giá gốc : 454.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10018.400

339.000 ₫

Giá gốc : 483.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2LN10791.000

227.000 ₫

Giá gốc : 323.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2LN10821.000

208.000 ₫

Giá gốc : 296.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2LN10822.000

225.000 ₫

Giá gốc : 321.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11557.400

369.000 ₫

Giá gốc : 527.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12110.407

397.000 ₫

Giá gốc : 567.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11136.200

445.000 ₫

Giá gốc : 635.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12124.400

385.000 ₫

Giá gốc : 549.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12147.100

360.000 ₫

Giá gốc : 513.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12113.100

313.000 ₫

Giá gốc : 447.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2UN12528.100

570.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN07806.100

375.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09067.400

367.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09064.400

333.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09055.100

389.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05626.100

294.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN07836.100

337.000 ₫
Xem chi tiết