Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Bên cạnh trang sức vàng, PNJ còn mang đến dòng trang sức bạc cao cấp PNJSilver dành riêng cho bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các mẫu thiết kế hoàn hảo như bông tai bạc, vòng tay, lắc tay, dây chuyền, vòng cổ, và một số bộ trang sức bạc cao cấp mang tên Amazing Garden, Charm DIY, Baby PNJSilver.

Trang sức bạc

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN12926.200

581.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver

Mã SP: SMD2KN13701.404

364.000 ₫
Xem chi tiết
Mới

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN13153.100

410.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12118.400

528.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11138.200

663.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11578.400

696.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12494.100

286.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11116.200

443.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền trẻ em PNJSilver

Mã SP: SMD2LN10828.000

329.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN00481.100

190.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05630.100

270.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05632.100

294.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN06010.100

348.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10489.100

236.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09754.100

398.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09064.100

319.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN08423.100

349.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN08490.400

351.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN07594.100

353.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09067.400

367.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09064.400

333.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN07836.100

337.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05626.100

294.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10388.200

372.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN06700.100

308.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN06584.100

377.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN06021.100

349.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05682.100

320.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05628.100

294.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09979.100

357.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Mã SP: SMD2KN05798.100

262.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Mã SP: SMD2KN06313.100

295.000 ₫
Xem chi tiết