Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Bên cạnh trang sức vàng, PNJ còn mang đến dòng trang sức bạc cao cấp PNJSilver dành riêng cho bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các mẫu thiết kế hoàn hảo như bông tai bạc, vòng tay, lắc tay, dây chuyền, vòng cổ, và một số bộ trang sức bạc cao cấp mang tên Amazing Garden, Charm DIY, Baby PNJSilver.

Trang sức bạc

Mặt dây chuyền bạc PNJSilver

Mã SP: SMD2KN11557.400

369.000 ₫

Giá gốc : 527.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc PNJSilver đính ngọc trai

Mã SP: SMD2KN11136.200

445.000 ₫

Giá gốc : 635.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05626.100

294.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN08490.100

342.000 ₫
Xem chi tiết
Wish List

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10591.400

341.000 ₫

Giá gốc : 486.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc cỏ 4 lá PNJSilver

Mã SP: SMD2KN11362.100

318.000 ₫

Giá gốc : 454.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09067.400

367.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10018.400

339.000 ₫

Giá gốc : 483.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Mã SP: SMD2KN06313.100

295.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN07594.100

353.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền bạc PNJSiver đính đá xanh

Mã SP: SMD2KN12124.400

385.000 ₫

Giá gốc : 549.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05630.100

270.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN08370.100

299.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền PNJSilver Amazing Garden

Mã SP: SMD2UN12701.100

256.000 ₫

Giá gốc : 365.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Mã SP: SMD2KN09948.100

274.000 ₫

Giá gốc : 391.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12519.100

222.000 ₫

Giá gốc : 316.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12497.100

240.000 ₫

Giá gốc : 342.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc PNJSilver đính đá

Mã SP: SMD2KN12500.100

257.000 ₫

Giá gốc : 366.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN13155.100

260.000 ₫

Giá gốc : 371.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11105.200

473.000 ₫

Giá gốc : 675.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11107.200

333.000 ₫

Giá gốc : 475.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền trẻ em PNJSilver

Mã SP: SMD2LN10791.000

227.000 ₫

Giá gốc : 323.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc trẻ em PNJSilver

Mã SP: SMD2LN10821.000

208.000 ₫

Giá gốc : 296.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền trẻ em PNJSilver

Mã SP: SMD2LN10822.000

225.000 ₫

Giá gốc : 321.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11234.200

346.000 ₫

Giá gốc : 493.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10596.400

315.000 ₫

Giá gốc : 450.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09997.100

322.000 ₫

Giá gốc : 460.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09052.407

231.000 ₫

Giá gốc : 330.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12113.100

313.000 ₫

Giá gốc : 447.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12147.100

360.000 ₫

Giá gốc : 513.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12110.407

397.000 ₫

Giá gốc : 567.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11573.400

388.000 ₫

Giá gốc : 553.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %