HCM - (08) 399-59-336 | Hà Nội - (04) 66.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Bên cạnh trang sức vàng, PNJ còn mang đến dòng trang sức bạc cao cấp PNJSilver dành riêng cho bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các mẫu thiết kế hoàn hảo như bông tai bạc, vòng tay, lắc tay, dây chuyền, vòng cổ, và một số bộ trang sức bạc cao cấp mang tên Amazing Garden, Charm DIY, Baby PNJSilver.

Trang sức bạc

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2QN13288.200

469.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2KN13298.200

537.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2KN13316.200

618.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2KN13307.200

415.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2QN12915.100

327.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN12926.200

581.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN12918.200

620.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN13155.100

371.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN13153.100

410.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2QN13154.100

334.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2QK11897.000

158.000 ₫

Giá gốc : 225.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11896.000

172.000 ₫

Giá gốc : 245.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11239.100

210.000 ₫

Giá gốc : 299.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11330.200

317.000 ₫

Giá gốc : 452.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2UN12528.100

570.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12519.100

316.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10989.100

237.000 ₫

Giá gốc : 338.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11107.200

475.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2LN10791.000

227.000 ₫

Giá gốc : 323.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10596.400

450.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11573.400

553.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10018.400

339.000 ₫

Giá gốc : 483.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2LN10821.000

208.000 ₫

Giá gốc : 296.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2LN10822.000

225.000 ₫

Giá gốc : 321.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11362.100

318.000 ₫

Giá gốc : 454.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2LN10825.000

296.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2LN10828.000

329.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN06880.000

464.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11127.200

750.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN00481.100

190.000 ₫
Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN05632.100

294.000 ₫
Xem chi tiết