Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Bên cạnh trang sức vàng, PNJ còn mang đến dòng trang sức bạc cao cấp PNJSilver dành riêng cho bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các mẫu thiết kế hoàn hảo như bông tai bạc, vòng tay, lắc tay, dây chuyền, vòng cổ, và một số bộ trang sức bạc cao cấp mang tên Amazing Garden, Charm DIY, Baby PNJSilver.

Trang sức bạc

Mặt dây chuyền bạc PNJSilver đính ngọc trai

Mã SP: SMD2KN11136.200

449.000 ₫

635.000 ₫

Xem chi tiết
449K

Mặt Dây Chuyền Locket PNJSilver

Mã SP: SMNIKK13970.000

800.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11573.400

399.000 ₫

553.000 ₫

Xem chi tiết
399K

Mặt dây chuyền bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12110.407

399.000 ₫

567.000 ₫

Xem chi tiết
399K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12113.100

299.000 ₫

447.000 ₫

Xem chi tiết
299K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12147.100

349.000 ₫

513.000 ₫

Xem chi tiết
349K

Mặt dây chuyền trẻ em PNJSilver

Mã SP: SMD2LN10822.000

249.000 ₫

321.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09997.100

349.000 ₫

460.000 ₫

Xem chi tiết
349K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09052.407

249.000 ₫

330.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11105.200

499.000 ₫

675.000 ₫

Xem chi tiết
499K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN11107.200

349.000 ₫

475.000 ₫

Xem chi tiết
349K

Mặt dây chuyền trẻ em PNJSilver

Mã SP: SMD2LN10791.000

249.000 ₫

323.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt dây chuyền bạc trẻ em PNJSilver

Mã SP: SMD2LN10821.000

199.000 ₫

296.000 ₫

Xem chi tiết
199K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12519.100

249.000 ₫

316.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN13155.100

249.000 ₫

371.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt Dây Chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2QN13154.100

249.000 ₫

334.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt dây chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2QN12915.100

249.000 ₫

327.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt Dây chuyền Bạc My Feeling

Mã SP: SMD2KN12918.200

449.000 ₫

620.000 ₫

Xem chi tiết
449K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN12497.100

249.000 ₫

342.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt dây chuyền bạc PNJSilver đính đá

Mã SP: SMD2KN12500.100

249.000 ₫

366.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt Dây Chuyền Bạc Cao Cấp

Mã SP: SMD2KN09948.100

299.000 ₫

391.000 ₫

Xem chi tiết
299K

Mặt dây chuyền PNJSilver Amazing Garden

Mã SP: SMD2UN12701.100

249.000 ₫

365.000 ₫

Xem chi tiết
249K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10596.400

349.000 ₫

450.000 ₫

Xem chi tiết
349K

Mặt Dây Chuyền Bạc Her time

Mã SP: SMD2KN13307.200

415.000 ₫

Xem chi tiết

Mặt dây chuyền bạc PNJSiver đính đá

Mã SP: SMD2KN05626.100

294.000 ₫

Xem chi tiết
Wish List

Mặt dây chuyền bạc PNJSilver

Mã SP: SMD2KN11557.400

349.000 ₫

527.000 ₫

Xem chi tiết
349K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN08490.100

342.000 ₫

Xem chi tiết
Wish List

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10591.400

349.000 ₫

486.000 ₫

Xem chi tiết
349K

Mặt dây chuyền bạc cỏ 4 lá PNJSilver

Mã SP: SMD2KN11362.100

299.000 ₫

454.000 ₫

Xem chi tiết
299K

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN09067.400

367.000 ₫

Xem chi tiết

Mặt dây chuyền Bạc cao cấp

Mã SP: SMD2KN10018.400

349.000 ₫

483.000 ₫

Xem chi tiết
349K