HCM - (08) 399-59-336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Bên cạnh trang sức vàng, PNJ còn mang đến dòng trang sức bạc cao cấp PNJSilver dành riêng cho bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các mẫu thiết kế hoàn hảo như bông tai bạc, vòng tay, lắc tay, dây chuyền, vòng cổ, và một số bộ trang sức bạc cao cấp mang tên Amazing Garden, Charm DIY, Baby PNJSilver.

Trang sức bạc

Nhẫn nữ My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2KN13553.000

381.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nam My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2KN13552.000

405.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2QN13569.100

395.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nam My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2KN13570.000

335.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn nữ Princess PNJSilver

Mã SP: SND2QN13557.000

426.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2QN13573.100

386.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2KN13563.100

394.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2KN13578.100

375.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2KN13599.403

438.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2QN13594.100

338.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc My Princess PNJSilver

Mã SP: SND2KN13595.100

352.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJSilver Amazing Garden

Mã SP: SND2UN12654.100

313.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Cao Cấp

Mã SP: SND2KN11084.100

402.000 ₫

Giá gốc : 573.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Nhẫn Bạc Cao Cấp

Mã SP: SND2KN10389.200

317.000 ₫

Giá gốc : 452.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SND2KN13339.200

356.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SND2ZN13320.100

455.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SND2QN13290.200

458.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SND2UN13314.200

458.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SND2ZN13310.200

453.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SND2KN13317.200

584.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SNH2QK13361.100

362.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SNH2QK13356.000

291.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Her time

Mã SP: SNH2QK13334.000

301.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc My Feeling

Mã SP: SND2KN12913.100

360.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc My Feeling

Mã SP: SND2QN12908.100

324.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Bạc Cao Cấp

Mã SP: SND2KN11119.100

502.000 ₫

Giá gốc : 716.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Nhẫn Bạc Cao Cấp

Mã SP: SND2KN11235.200

331.000 ₫

Giá gốc : 472.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Nhẫn PNJSiver Amazing Garden

Mã SP: SND2UN12662.100

226.000 ₫

Giá gốc : 322.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Nhẫn PNJSilver Amazing Garden

Mã SP: SND2KN12667.100

241.000 ₫

Giá gốc : 344.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Nhẫn Bạc cao cấp

Mã SP: SND2QN12521.100

222.000 ₫

Giá gốc : 316.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Nhẫn Bạc cao cấp

Mã SP: SND2KN11910.000

422.000 ₫

Giá gốc : 602.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %

Nhẫn Bạc cao cấp

Mã SP: SNH2QK11879.000

416.000 ₫

Giá gốc : 594.000 ₫

Xem chi tiết
- 30 %