Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Bên cạnh trang sức vàng, PNJ còn mang đến dòng trang sức bạc cao cấp PNJSilver dành riêng cho bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các mẫu thiết kế hoàn hảo như bông tai bạc, vòng tay, lắc tay, dây chuyền, vòng cổ, và một số bộ trang sức bạc cao cấp mang tên Amazing Garden, Charm DIY, Baby PNJSilver.

Trang sức bạc

Lắc tay bạc trẻ em PNJSilver

Mã SP: SLH2KK12767.000

299.000 ₫

412.000 ₫

Xem chi tiết
299K

Vòng tay bạc trẻ em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN12764.000

490.000 ₫

Xem chi tiết

Lắc Tay Bạc Trẻ Em PNJSilver Juice Me Up

Mã SP: SLH2KK13675.000

533.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng Tay Bạc Trẻ Em PNJSilver Juice Baby

Mã SP: SVO2QN13678.000

558.000 ₫

Xem chi tiết
Wish List

Bông tai bạc trẻ em PNJSilver

Mã SP: SBD2KN12759.000

277.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai Bạc cho Bé PNJSilver

Mã SP: SBD2KN09861.000

292.000 ₫

Xem chi tiết
Wish List

Lắc Tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SLH2KK13953.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2CN14033.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN14035.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN14056.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN14036.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN13951.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN14038.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Lắc Tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SLH2KK13954.000

483.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Lắc tay bạc trẻ em PNJSilver

Mã SP: SLH2KK12768.000

299.000 ₫

437.000 ₫

Xem chi tiết
299K

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN14040.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2HN14034.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Lắc Tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SLH2CK14055.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2CN14080.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN13952.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2CN14037.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Lắc Tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SLH2KK13956.000

511.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay Bạc Trẻ Em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN14039.000

490.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Bông tai bạc trẻ em PNJSilver Juice Baby

Mã SP: SBD2QN13728.000

334.000 ₫

Xem chi tiết
Wish List

Bông tai bạc trẻ em PNJSilver

Mã SP: SBD2KN12756.000

258.000 ₫

Xem chi tiết

Lắc tay bạc trẻ em PNJSilver

Mã SP: SLH2KK12766.000

299.000 ₫

411.000 ₫

Xem chi tiết
299K

Lắc Tay Bạc Trẻ Em PNJSilver Juice Me Up

Mã SP: SLH2QK13677.000

521.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Lắc tay bạc trẻ em PNJSilver Juice baby

Mã SP: SLH2QK13729.000

469.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Bông tai bạc trẻ em PNJSilver Juice baby

Mã SP: SBD2QN13676.000

346.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Bông tai trẻ em PNJSilver

Mã SP: SBD2KN13673.000

370.000 ₫

Xem chi tiết
Mới

Vòng tay trẻ em PNJSilver

Mã SP: SVO2KN12758.000

490.000 ₫

Xem chi tiết