Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Vẻ đẹp tinh khiết, hoàn hảo đầy mê hoặc của các sản phẩm trang sức kim cương cao cấp như bông tai, dây chuyền, lắc tay, vòng tay,... được khắc họa nổi bật trong bộ sưu tập của PNJ qua những giác cắt hoàn hảo, chạm khắc tinh xảo cùng thiết kế độc đáo, khác biệt.

Trang sức kim cương

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85072.500

4.522.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85098.501

7.530.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85061.500

12.602.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA72550.501

9.545.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA73643.502

18.026.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA73677.502

15.549.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77666.500

10.700.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA58753.515

18.133.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA63999.500

25.717.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77698.500

14.477.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85077.500

11.352.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85106.500

8.609.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85155.500

12.600.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA84483.502

84.651.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA78421.501

29.514.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA83475.501

87.878.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85102.501

15.535.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85075.500

8.951.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85063.500

20.435.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA85084.500

9.927.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA33665.528

8.944.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA70173.500

33.203.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77666.501

13.622.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA73661.505

37.387.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77489.500

15.989.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77481.500

17.775.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA57856.501

14.785.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA71044.500

28.648.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA70961.509

20.511.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72080.500

8.737.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA70134.500

33.817.000 ₫

Xem chi tiết