Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...
Vẻ đẹp tinh khiết, hoàn hảo đầy mê hoặc của các sản phẩm trang sức kim cương cao cấp như bông tai, dây chuyền, lắc tay, vòng tay,... được khắc họa nổi bật trong bộ sưu tập của PNJ qua những giác cắt hoàn hảo, chạm khắc tinh xảo cùng thiết kế độc đáo, khác biệt.

Trang sức kim cương

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA85103.500

16.954.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA85082.500

19.443.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA85236.500

17.473.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA85202.500

12.797.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA74058.500

12.168.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA60919.589

27.711.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA72549.530

13.849.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA73675.500

12.791.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA70969.526

22.616.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA24623.514

16.105.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA77667.500

14.435.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA85085.500

7.168.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA85080.500

17.097.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA69929.504

7.918.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA84516.501

54.450.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA84482.502

55.985.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA84433.505

51.170.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA84432.501

57.472.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA84363.501

72.971.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA84362.501

61.056.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA74061.515

14.704.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA78420.504

34.967.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA76937.501

20.637.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA76772.510

31.574.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA81462.502

47.943.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA85064.500

17.148.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Nam Kim Cương PNJ Vàng 18K

Mã SP: GNDRCA51860.514

37.619.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA83476.503

51.614.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA76149.502

27.228.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA81442.503

63.412.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GNDRWA81104.500

16.620.000 ₫

Xem chi tiết