HCM - (08) 399-59-336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...

Trang sức đá quý

Bông Tai Hoa Sen vàng 14K

Mã SP: GBDRWB84191.601

4.745.000 ₫

Giá gốc : 5.583.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBD1YA70591.601

4.695.000 ₫

Giá gốc : 5.523.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBDRYA77919.600

7.519.000 ₫

Giá gốc : 8.846.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77921.600

6.204.000 ₫

Giá gốc : 7.299.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77915.600

6.048.000 ₫

Giá gốc : 7.115.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBD1YA70214.600

4.577.000 ₫

Giá gốc : 5.385.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB80309.600

11.402.000 ₫

Giá gốc : 13.414.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA74851.600

4.792.000 ₫

Giá gốc : 5.637.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBD1YA74827.600

6.445.000 ₫

Giá gốc : 7.582.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBDRYB77643.600

6.080.000 ₫

Giá gốc : 7.153.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA72642.600

4.820.000 ₫

Giá gốc : 5.671.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA58215.601

6.899.000 ₫

Giá gốc : 8.117.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBDRYB78373.600

8.893.000 ₫

Giá gốc : 10.463.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBTRWA81097.300

Giá: liên hệ
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBDRYB77639.600

6.149.000 ₫

Giá gốc : 7.234.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai bộ Sắc Xuân

Mã SP: GBTRYA81042.600

Giá: liên hệ
Xem chi tiết

Bông tai đá màu Happiness

Mã SP: GBDRWB81423.600

5.242.000 ₫

Giá gốc : 6.167.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB81994.600

4.451.000 ₫

Giá gốc : 5.237.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB81994.600

4.927.000 ₫

Giá gốc : 5.797.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB82007.600

8.106.000 ₫

Giá gốc : 9.536.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB82007.600

8.956.000 ₫

Giá gốc : 10.536.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông Tai Topaz Vàng 14K

Mã SP: GBDRWA70569.600

3.413.000 ₫

Giá gốc : 4.015.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Sapphire vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA71608.601

10.367.000 ₫

Giá gốc : 12.197.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Pearl vàng 18K

Mã SP: GBD1YA61265.604

8.479.000 ₫

Giá gốc : 9.975.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai TOPAZ vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA70563.600

4.244.000 ₫

Giá gốc : 4.992.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA70591.600

4.274.000 ₫

Giá gốc : 5.028.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72448.600

4.724.000 ₫

Giá gốc : 5.557.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72453.600

3.750.000 ₫

Giá gốc : 4.411.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72517.600

4.350.000 ₫

Giá gốc : 5.117.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBD1YA72552.600

6.195.000 ₫

Giá gốc : 7.288.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Ruby vàng 14K

Mã SP: GBDRWB77647.600

8.249.000 ₫

Giá gốc : 9.705.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %

Bông tai Sapphire vàng 14K

Mã SP: GBDRWB77651.600

6.416.000 ₫

Giá gốc : 7.548.000 ₫

Xem chi tiết
- 15 %