Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...

Trang sức đá quý

Bông Tai Hoa Sen vàng 14K

Mã SP: GBDRWB84191.601

5.034.000 ₫

Giá gốc : 5.593.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBD1YA70591.601

4.971.000 ₫

Giá gốc : 5.523.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBDRYA77919.600

7.961.000 ₫

Giá gốc : 8.846.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77921.600

6.567.000 ₫

Giá gốc : 7.297.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA77915.600

6.404.000 ₫

Giá gốc : 7.115.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBD1YA70214.600

4.806.000 ₫

Giá gốc : 5.340.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB80309.600

12.303.000 ₫

Giá gốc : 13.670.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA74851.600

5.054.000 ₫

Giá gốc : 5.616.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBD1YA74827.600

6.824.000 ₫

Giá gốc : 7.582.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBDRYB77643.600

6.440.000 ₫

Giá gốc : 7.155.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA72642.600

5.103.000 ₫

Giá gốc : 5.670.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA58215.601

7.315.000 ₫

Giá gốc : 8.128.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBDRYB78373.600

9.353.000 ₫

Giá gốc : 10.392.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBTRWA81097.300

Giá: liên hệ
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBDRYB77639.600

6.497.000 ₫

Giá gốc : 7.219.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai bộ Sắc Xuân

Mã SP: GBTRYA81042.600

Giá: liên hệ
Xem chi tiết

Bông tai đá màu Happiness

Mã SP: GBDRWB81423.600

5.499.000 ₫

Giá gốc : 6.110.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB81994.600

4.699.000 ₫

Giá gốc : 5.221.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB81994.600

5.195.000 ₫

Giá gốc : 5.772.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB82007.600

8.589.000 ₫

Giá gốc : 9.544.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB82007.600

9.459.000 ₫

Giá gốc : 10.510.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông Tai Topaz Vàng 14K

Mã SP: GBDRWA70569.600

3.602.000 ₫

Giá gốc : 4.003.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Sapphire vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA71608.601

10.977.000 ₫

Giá gốc : 12.197.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Pearl vàng 18K

Mã SP: GBD1YA61265.604

8.978.000 ₫

Giá gốc : 9.975.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai TOPAZ vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA70563.600

4.493.000 ₫

Giá gốc : 4.992.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA70591.600

4.518.000 ₫

Giá gốc : 5.019.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72448.600

5.002.000 ₫

Giá gốc : 5.557.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72453.600

3.970.000 ₫

Giá gốc : 4.411.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72517.600

4.606.000 ₫

Giá gốc : 5.117.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBD1YA72552.600

6.564.000 ₫

Giá gốc : 7.294.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Ruby vàng 14K

Mã SP: GBDRWB77647.600

8.739.000 ₫

Giá gốc : 9.709.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

Bông tai Sapphire vàng 14K

Mã SP: GBDRWB77651.600

6.800.000 ₫

Giá gốc : 7.556.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %