HCM - (08) 399-59-336 | Hà Nội - (04) 66.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:

Trang sức đá quý

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB80309.600

13.309.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA74851.600

5.648.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBD1YA74827.600

7.582.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA58215.601.

8.037.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Citrine vàng 18K

Mã SP: GBDRYB78373.600

10.479.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBTRWA81097.300

Giá: liên hệ
Xem chi tiết

Bông tai Tourmaline vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB78373.600

10.271.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Amethyst vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA52279.603

4.666.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Sapphire vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA71608.601

12.190.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Pearl vàng 18K

Mã SP: GBD1YA61265.604

9.975.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWA72642.600

5.675.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBDRYB77643.600

7.235.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBDRYB77639.600

7.266.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai bộ Sắc Xuân

Mã SP: GBTRYA81042.600

Giá: liên hệ
Xem chi tiết

Bông tai đá màu Happiness

Mã SP: GBDRWB81423.600

6.170.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB81994.600

5.237.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB81994.600

5.765.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB82007.600

9.539.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18K

Mã SP: GBDRYB82007.600

10.534.000 ₫
Xem chi tiết

Bông Tai Topaz Vàng 14K

Mã SP: GBDRWA70569.600

4.000.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Sapphire vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA74996.600

10.834.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Amethyst vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72517.601

4.547.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA52279.600

5.562.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai TOPAZ vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA70563.600

4.854.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA70591.600

5.029.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72448.600

5.528.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72453.600

4.411.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Topaz vàng trắng 14K

Mã SP: GBD1WA72517.600

5.117.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 18k

Mã SP: GBD1YA72552.600

7.288.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 14K

Mã SP: GBDRWB77492.600

6.534.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 14K

Mã SP: GBDRWB77639.600

6.715.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai Ruby vàng 14K

Mã SP: GBDRWB77643.600

6.182.000 ₫
Xem chi tiết
Hot