Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...

Trang sức đá quý

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRYA72453.600

4.979.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GBDRWA70569.600

4.006.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Hoa Sen Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB84191.601

5.768.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRYA58088.601

6.496.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYB81994.600

5.788.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRYB78165.600

15.986.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng trắng 14K Mix Đá Quý

Mã SP: GBDRWA86416.600

9.042.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng trắng 14K Mix Đá Quý

Mã SP: GBDRWB86571.600

11.193.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K Mix Đá Quý

Mã SP: GBDRYA86545.600

5.394.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBD1YA74827.600

7.582.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Tourmaline

Mã SP: GBHRYA86449.600

4.139.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRCB86401.600

8.239.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRCB86411.600

10.479.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRCB86398.600

10.846.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K Mix Đá Quý

Mã SP: GBDRYA86561.600

9.380.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBHRCB86550.600

8.802.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRCB86549.600

10.755.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRCB86414.600

8.868.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRYA77919.600

8.876.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBD1YA70591.601

5.523.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBD1YA70214.600

5.371.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYB80309.600

13.670.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Pearl vàng 18K

Mã SP: GBD1YA61265.604

9.975.000 ₫

Xem chi tiết