Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...

Trang sức đá quý

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWA72518.600

4.566.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWA74267.602

10.111.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GND1YA70215.600

7.322.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRYA78307.600

17.998.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB77493.600

7.445.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB77641.600

6.602.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA74267.602

11.281.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB78825.600

17.368.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB78869.600

20.270.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNT1YA17590.602

14.730.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Saphire

Mã SP: GNDRWB78825.600

25.091.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB82641.600

12.446.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB82429.600

10.513.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nam PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB84368.600

21.052.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Nam PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB84338.600

24.120.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn Pearl vàng 18K

Mã SP: GNDRYA71981.601

17.162.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA71607.600

8.301.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA78006.600

9.221.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA78004.600

9.673.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWA78305.600

13.120.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GND1WA59061.601

4.960.000 ₫
Xem chi tiết