Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...

Trang sức đá quý

Nhẫn PNJ Hoa Sen Vàng 14K

Mã SP: GNDRHB84192.600

5.236.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GND1YA70213.600

6.983.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWA72518.600

4.564.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB86800.600

14.471.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K Mix Đá Quý

Mã SP: GNDRYA86546.600

8.489.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB82641.600

12.416.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB82429.600

10.513.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA71607.600

8.278.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Pearl vàng 18K

Mã SP: GNDRYA71981.601

17.162.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Nam PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB84338.600

24.434.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn Nam PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB84368.600

21.046.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRCB86402.600

9.885.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng Trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWB86409.600

8.581.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRCB86412.600

12.675.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRCB86399.600

11.540.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Tourmaline

Mã SP: GNDRYA86450.600

8.500.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K Mix Đá Quý

Mã SP: GNDRYA86562.600

4.998.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRCA86555.600

8.990.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRCB86551.600

10.647.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA74267.602

11.290.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB78825.600

17.539.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB78869.600

20.270.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNT1YA17590.602

14.730.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Saphire

Mã SP: GNDRWB78825.600

25.091.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA78004.600

9.673.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWA78305.600

13.097.000 ₫

Xem chi tiết