Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...

Trang sức đá quý

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYB86800.600

14.471.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng trắng 14K Mix Đá Quý

Mã SP: GBDRWB86571.600

11.193.000 ₫

Xem chi tiết

Dây Cổ PNJ Vàng 18K đính đá Tourmaline

Mã SP: GCHRYA86447.600

10.446.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB82641.600

12.416.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB82429.600

10.513.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRCB86411.600

10.479.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRCB86412.600

12.675.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRCB86399.600

11.540.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRCB86398.600

10.846.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBDRCB86549.600

10.755.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRCB86551.600

10.647.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYB80309.600

13.670.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA74267.602

11.290.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNT1YA17590.602

14.730.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWA78305.600

13.097.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GND1YA75796.600

12.715.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GND1WA73670.600

10.301.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYA74865.601

12.616.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYB78666.600

10.302.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRYA78305.600

13.247.000 ₫

Xem chi tiết