Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Loading...

Trang sức đá quý

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWA74267.602

10.111.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYB82007.600

10.512.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA74267.602

11.281.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNT1YA17590.602

14.730.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYB80309.600

13.670.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB82641.600

12.446.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRWB82429.600

10.513.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWA78305.600

13.120.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GND1YA75796.600

12.655.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GND1WA73670.600

10.301.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYA74865.601

12.616.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBDRYB78666.600

10.302.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWA78298.600

12.932.000 ₫
Xem chi tiết

Bông tai PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GBD1YA60353.601

12.582.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GND1YA73670.600

10.853.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRYA78305.600

13.302.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRYA78303.600

11.892.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GNDRYA78012.600

11.175.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz

Mã SP: GNDRWA78303.600

10.886.000 ₫
Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GNDRCA77729.600

10.017.000 ₫
Xem chi tiết