Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Ngày Gia Đình - Cả Nhà Cùng Xinh | Quà tặng trang sức cho cả gia đình

TRANG SỨC XINH CHO MẸ

Trang sức bạc PNJSilver
Trang sức vàng PNJ
Đồng hồ
Dưới 1 triệu
Từ 1 - 3 triệu
Từ 3-5 triệu
Trên 5 triệu
 • SBD2UN12646.100

  273,000 ₫

  Mua ngay

 • SND2QN12908.100

  324,000 ₫

  Mua ngay

 • SMD2KN13153.100

  410,000 ₫

  Mua ngay

 • SLH2QK12909.100

  441,000 ₫

  Mua ngay

 • SND2KN12913.100

  360.000 ₫

  Mua ngay

 • SBD2KN12903.100

  318.000 ₫

  Mua ngay

 • SND2KN12923.200

  597.000 ₫

  Mua ngay

 • SMD2KN12926.200

  581.000 ₫

  Mua ngay

 • GNDRWA81108.600

  4,760,000 ₫

  4,284,000 ₫

  Mua ngay

 • GBDRWB81717.600

  6,332,000 ₫

  5,699,000₫

  Mua ngay

 • GMDRYA76155.604

  4,422,000 ₫

  3,980,000 ₫

  Mua ngay

 • GNDRWB81716.600

  6,430,000 ₫

  5,787,000 ₫

  Mua ngay

 • GIDRWY83272.100

  1,524,000 ₫

  1,448,000 ₫

  Mua ngay

 • GIDRWY83164.100

  1,299,000 ₫

  1,235,000 ₫

  Mua ngay

 • GIDRWY83201.100

  2,625,000 ₫

  2,494,000 ₫

  Mua ngay

 • GIDRWY83200.100

  2,573,000 ₫

  2,445,000 ₫

  Mua ngay

 • 358SRSC - WKF36T02936.000

  3,950,000 ₫

  3,555,000 ₫

  Mua ngay

 • 355SSGS - WKF22P02069.000

  4,050,000 ₫

  3,645,000 ₫

  Mua ngay

 • W90061L1 - WGF11B00987.100

  4,230,000 ₫

  3,384,000 ₫

  Mua ngay

 • W90081L1 - WGF11B02124.100

  4,500,000 ₫

  3,600,000 ₫

  Mua ngay

 • SKW2340 - WKF31B02386.000

  4,650,000 ₫

  4,185,000 ₫

  Mua ngay

 • SKW2616 - WKF31T03319.000

  4,930,000 ₫

  4,437,000 ₫

  Mua ngay

 • W0032L1 - WGF11K01928.100

  5,100,000 ₫

  4,080,000 ₫

  Mua ngay

 • EM0415.54W - WBE11H02987.000

  5,300,000 ₫

  4,770,000 ₫

  Mua ngay

TRANG SỨC XINH CHO BÉ

Trang sức bạc PNJSilver
Trang sức vàng PNJ
Dưới 1 triệu
Từ 3-5 triệu
Trên 5 triệu

TRANG SỨC LỊCH LÃM CHO CHA

Trang sức bạc PNJSilver
Trang sức vàng PNJ
Đồng hồ
Dưới 1 triệu
Từ 1 - 3 triệu
Từ 3-5 triệu
Trên 5 triệu
 • SND2UN13685.000

  694,000 ₫

  Mua ngay

 • SBD2KN13687.403

  228,000 ₫

  Mua ngay

 • SVD2KN13686.000

  1,233,000 ₫

  Mua ngay

 • SND2KN13680.000

  541,000 ₫

  Mua ngay

 • SND2KN13721.403

  683,000 ₫

  Mua ngay

 • SND2KN13659.000

  525,000 ₫

  Mua ngay

 • SND2UN13664.000

  481,000 ₫

  Mua ngay

 • SBD2KN13688.100

  237,000 ₫

  Mua ngay

 • GNDRWB84475.400

  6,926,000 ₫

  6,579,000 ₫

  Mua ngay

 • GND1WB70185.106

  5,830,000 ₫

  5,539,000 ₫

  Mua ngay

 • GNDRWB84382.400

  6,834,000 ₫

  6,492,000 ₫

  Mua ngay

 • GNDRWB84336.100

  6,715,000 ₫

  6,379,000 ₫

  Mua ngay

 • BM6770.51E - WBE11D00101.000

  5,720,000 ₫

  5,148,000 ₫

  Mua ngay

 • BM6772.56A - WBE33T01047.000

  6,270,000 ₫

  5,643,000 ₫

  Mua ngay

 • T52.1.481.31 - WDF11B00926.000

  7,630,000 ₫

  6,867,000 ₫

  Mua ngay

 • CA4283.04L - WBE36X03333.000

  8,550,000 ₫

  7,695,000 ₫

  Mua ngay

 • AR3010.65A - WBE11T01040.000

  9,660,000 ₫

  8,694,000 ₫

  Mua ngay

 • AU1043.00E - WBE36D02986.000

  5,300,000 ₫

  4,770,000 ₫

  Mua ngay

 • W11617G1 - WGF11D02120.000

  4,530,000 ₫

  3,624,000 ₫

  Mua ngay

 • W10603G1 - WGF17T02118.000

  3,990,000 ₫

  3,192,000 ₫

  Mua ngay