HCM - (08) 399-59-336 | Hà Nội - (04) 66.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Tìm nhanh:
Đồng hồ nữ và đồng hồ nam Longines luôn nổi tiếng với thiết kế mang vẻ đẹp truyền thống, thanh lịch và tinh tế. Là thành viên của tập đoàn hàng đầu thế giới về sản phẩm đo thời gian Swatch Group, Longines có nghệ thuật chế tác đồng hồ vô cùng tinh xảo, thách thức mọi giới hạn.

Đồng hồ Longines

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF22T01090.000

28.512.000 ₫

Giá gốc : 31.680.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF16P01144.500

41.976.000 ₫

Giá gốc : 46.640.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF11T01102.000

18.810.000 ₫

Giá gốc : 20.900.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF16D01264.500

38.610.000 ₫

Giá gốc : 42.900.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF32T01266.000

71.478.000 ₫

Giá gốc : 79.420.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF16K01278.000

26.136.000 ₫

Giá gốc : 29.040.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF11D01284.500

25.146.000 ₫

Giá gốc : 27.940.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIA11K01290.000

32.868.000 ₫

Giá gốc : 36.520.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF36V01296.000

19.998.000 ₫

Giá gốc : 22.220.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIA16B01947.000

49.500.000 ₫

Giá gốc : 55.000.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ LONGINES

Mã SP: WIF11G02570.000

25.146.000 ₫

Giá gốc : 27.940.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ LONGINES

Mã SP: WIA11D01950.000

53.064.000 ₫

Giá gốc : 58.960.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIA11P02565.500

42.372.000 ₫

Giá gốc : 47.080.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF11P02726.500

33.462.000 ₫

Giá gốc : 37.180.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF33V01140.000

39.204.000 ₫

Giá gốc : 43.560.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIA11T01132.000

34.254.000 ₫

Giá gốc : 38.060.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF16G01129.000

28.710.000 ₫

Giá gốc : 31.900.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF22T01091.000

30.888.000 ₫

Giá gốc : 34.320.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF36V01092.000

28.314.000 ₫

Giá gốc : 31.460.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF11T01095.000

26.136.000 ₫

Giá gốc : 29.040.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF11G01097.000

23.958.000 ₫

Giá gốc : 26.620.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF36V01099.000

17.226.000 ₫

Giá gốc : 19.140.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NỮ LONGINES

Mã SP: WIF11T01101.000

19.206.000 ₫

Giá gốc : 21.340.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF11T01106.000

32.868.000 ₫

Giá gốc : 36.520.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIA16T01108.000

37.224.000 ₫

Giá gốc : 41.360.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF11T01111.000

27.324.000 ₫

Giá gốc : 30.360.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF36V01115.000

17.622.000 ₫

Giá gốc : 19.580.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF33V01116.000

24.156.000 ₫

Giá gốc : 26.840.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF11T01117.000

19.998.000 ₫

Giá gốc : 22.220.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF96V01123.000

74.052.000 ₫

Giá gốc : 82.280.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %

ĐỒNG HỒ NAM LONGINES

Mã SP: WIF33V02614.000

30.888.000 ₫

Giá gốc : 34.320.000 ₫

Xem chi tiết
- 10 %