HCM - (08) 399-59-336 | Hà Nội - (04) 66.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Chế độ bảo hành

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH SẢN PHẨM VÀNG


BH 6 tháng lỗi kỹ thuật, nước xi
BH đánh bóng, siêu âm miễn phí vô thời hạn
Thay miễn phí đá Cz, đá tổng hợp trong suốt thời gian sản phẩm được BH
Đối với toàn bộ nhẫn cưới được bảo hành, làm mới, đánh bóng, xi miễn phí vô thời hạn

 

Lưu ý không Áp dụng BH cho các trường hợp sau:

Không nhận BH các sản phẩm trong các trường hợp: dây chuyền, lắc chế tác bị đứt gãy; sản phẩm bị biến dạng hoặc hư hỏng nặng

KH cung cấp thông tin truy lục hóa đơn không chính xác.

Đối với sản phẩm bị oxy hóa, xuống màu, sẽ được siêu âm làm sạch bằng máy chuyên dụng (siêu âm, không xi) miễn phí vĩnh viễn tại CH.

Chế độ bảo hành có thể thay đổi theo chính sách PNJ tại từng thời điểm 


ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH SẢN PHẨM BẠC


Tất cả các sản phẩm PNJSilver sẽ được BH miễn phí 3 tháng đầu về mặt kỹ thuật, nước xi.
Từ tháng thứ 4 đến hết tháng thứ 12 sẽ được BH có tính phí đối với tất cả các sản phẩm.
Đối với sản phẩm bị oxy hóa, xuống màu, sẽ được siêu âm làm sạch bằng máy chuyên dụng (siêu âm, không xi) miễn phí vĩnh viễn tại CH.
Trên 12 tháng không áp dụng sửa chữa,  bảo hành sản phẩm


Lưu ý không Áp dụng BH cho các trường hợp sau:

Không nhận BH các sản phẩm trong các trường hợp: dây chuyền, lắc chế tác bị đứt gãy; sản phẩm bị biến dạng hoặc hư hỏng nặng , KH cung cấp thông tin truy lục hóa đơn không chính xác.

Chế độ bảo hành có thể thay đổi theo chính sách PNJ tại từng thời điểm