Hotline: (028) 399 59 336
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Loading...
Luxury Gift Collection

Luxury Gift Collection

Bộ Trang sức PNJ Vàng 18K đính đá Citrine

Mã SP: GBD1YA70214.600...

18.716.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Trang Sức PNJ Hoa Sen Vàng 10K đính đá ECZ

Mã SP: GNDRCB84196.100-...

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Trang sức PNJ Hoa Sen Vàng 14K

Mã SP: GMDRHB84218.600-...

29.487.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Trang sức PNJ Melody Vàng trắng 10K

Mã SP: GCDRWB84222.400-...

45.185.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Trang sức PNJ Melody Vàng trắng 10K

Mã SP: GBDRWB82371.406-...

8.568.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Trang sức PNJ Melody Vàng trắng 10K

Mã SP: GBDRWB82363.406-...

8.628.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Trang sức PNJ Melody Vàng trắng 10K

Mã SP: GBDRWB82367.406-...

9.461.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Ngọc Trai vàng 18K

Mã SP: GNDRYA76157.600 ...

14.570.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Trang sức PNJ Vàng 18K đính đá Ruby

Mã SP: GCDRYB81993.600-...

42.661.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Trang sức PNJ Vàng trắng 10K đính đá ECZ

Mã SP: GBD1WB76326.106-...

21.689.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Trang sức Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GMDRWA72548.500-...

32.629.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ Ngọc Trai Akoya Cao Cấp

Mã SP: GND1WB75804.605-...

32.676.000 ₫

Xem chi tiết

Bộ sản phẩm Ngọc trai vàng 18K

Mã SP: GNDRYA80215.301-...

Giá: liên hệ

Xem chi tiết

Mặt dây chuyền PNJ Hoa Sen Vàng 10K

Mã SP: GMDRCB84194.100

2.779.000 ₫

Xem chi tiết

Dây cổ Kim Cương PNJ Vàng trắng 14K

Mã SP: GCHRWA85211.500

6.960.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Hoa Sen Vàng 14K

Mã SP: GNDRHB84220.400

4.785.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Hoa Sen Vàng 14K

Mã SP: GBDRHB84219.400

6.075.000 ₫

Xem chi tiết

Mặt dây chuyền PNJ Hoa Sen Vàng 14K

Mã SP: GMDRHB84218.600

18.804.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Hoa Sen Vàng 10K đính đá CZ

Mã SP: GNDRCB84196.100

3.045.000 ₫

Xem chi tiết

Bông tai Ngọc trai vàng 18K

Mã SP: GBDRYA80249.301

45.797.000 ₫

Xem chi tiết

Bông Tai PNJ Hoa Sen Vàng trắng 14K

Mã SP: GBDRWB84191.601

5.768.000 ₫

Xem chi tiết

Nhẫn PNJ Hoa Sen Vàng 14K

Mã SP: GNDRHB84192.600

5.236.000 ₫

Xem chi tiết

Mặt dây chuyền PNJ Hoa Sen Vàng 14K

Mã SP: GMDRHB84190.600

8.528.000 ₫

Xem chi tiết