Hotline (08)399-59-332 hoặc (08)399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Vàng 10K

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKBC15.006

Giá bán : 1.761.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.673.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKVC040.006

Giá bán : 3.612.000 ₫

Ưu đãi mua online : 3.432.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKBL140.006

Giá bán : 2.488.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.364.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKKT055.006

Giá bán : 4.215.000 ₫

Ưu đãi mua online : 4.005.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKCD040.006

Giá bán : 3.275.000 ₫

Ưu đãi mua online : 3.112.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKKC040.006

Giá bán : 3.446.000 ₫

Ưu đãi mua online : 3.274.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKBC010.006

Giá bán : 923.000 ₫

Ưu đãi mua online : 877.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKBC012.006

Giá bán : 1.255.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.193.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDMRWKGD025.006

Giá bán : 1.496.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.422.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKSS030.006

Giá bán : 851.000 ₫

Ưu đãi mua online : 809.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKBT080.006

Giá bán : 1.086.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.032.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKTK025.006

Giá bán : 1.017.000 ₫

Ưu đãi mua online : 967.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKVB030.006

Giá bán : 1.518.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.443.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKSD040.006

Giá bán : 1.240.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.178.000 ₫

Dây cổ ECZ vàng trắng 10K.

GCDRWB76327.106

Giá bán : 5.354.000 ₫

Ưu đãi mua online : 5.087.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKFC035.006

Giá bán : 842.000 ₫

Ưu đãi mua online : 800.000 ₫

Dây cổ ECZ vàng trắng 10K

GCDRHB78037.106

46.271.000 ₫
Mới

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKKD043.006

Giá bán : 2.394.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.275.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKCX040.006

Giá bán : 2.999.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.850.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKTD025.006

Giá bán : 1.710.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.625.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKDX040.006

Giá bán : 2.522.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.396.000 ₫

Dây chuyền vàng trắng 10K

GDM1WKKX040.006

Giá bán : 2.394.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.275.000 ₫

Dây cổ CZ vàng trắng 10K

GCD1WA70337.106

Giá bán : 1.801.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.711.000 ₫

Dây Cổ CZ vàng trắng 10K

GCD1CA72791.106

Giá bán : 2.536.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.410.000 ₫

Dây Cổ CZ vàng trắng 10K

GCD1CA72793.106

Giá bán : 2.447.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.325.000 ₫

Dây Cổ CZ vàng trắng 10K

GCD1CA72794.106

Giá bán : 2.503.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.378.000 ₫

Dây cổ ECZ vàng trắng 10K

GCD1WB75604.106

Giá bán : 4.189.000 ₫

Ưu đãi mua online : 3.980.000 ₫

Dây cổ CZ vàng trắng 10K

GCD1WA75579.106

Giá bán : 2.761.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.623.000 ₫

Dây cổ CZ vàng trắng 10K

GCD1WA75593.106

Giá bán : 2.698.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.564.000 ₫

Dây cổ CZ vàng trắng 10K

GCD1WA71430.106

Giá bán : 5.764.000 ₫

Ưu đãi mua online : 5.476.000 ₫

Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4