Hotline (08)399-59-332 hoặc (08)399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Trang sức vàng

Bông Tai CZ vàng 18K

GBD1YA75150.102

Giá bán : 3.266.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.038.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74510.106

Giá bán : 1.859.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.729.000 ₫

- 7%

Bông Tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74518.106

Giá bán : 1.959.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.822.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74515.106

Giá bán : 2.201.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.047.000 ₫

- 7%

Bông Tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74502.106

Giá bán : 2.009.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.869.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74260.106

Giá bán : 1.888.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.756.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA75203.106

Giá bán : 1.874.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.743.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WB75178.106

Giá bán : 3.411.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.173.000 ₫

- 7%

Bông Tai CZ vàng 18K

GBD1YA73682.102

Giá bán : 2.532.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.355.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng 18K

GBD1YA75203.102

Giá bán : 3.957.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.681.000 ₫

- 7%

Bông Tai CZ vàng 18K

GBD1YA75153.102

Giá bán : 2.658.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.472.000 ₫

- 7%

Bông Tai CZ vàng 18K

GBD1YA70333.102

Giá bán : 2.802.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.606.000 ₫

- 7%

Bông Tai CZ vàng 18K

GBD1YA74677.102

Giá bán : 3.767.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.504.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74514.106

Giá bán : 2.270.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.112.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74516.106

Giá bán : 2.502.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.327.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74509.106

Giá bán : 2.080.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.935.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74508.106

Giá bán : 2.047.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.904.000 ₫

- 7%

Bông Tai CZ vàng 18K

GBD1YA70493.102

Giá bán : 3.071.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.857.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA75153.106

Giá bán : 1.592.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.481.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA75150.106

Giá bán : 2.043.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.900.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74304.106

Giá bán : 2.140.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.991.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74517.106

Giá bán : 2.060.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.916.000 ₫

- 7%

Nhẫn đá màu vàng trắng 10K

GND1WB70662.406

Giá bán : 3.981.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.703.000 ₫

- 7%

Nhẫn đá màu vàng trắng 10K

GND1WB70802.406

Giá bán : 3.394.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.157.000 ₫

- 7%

Nhẫn đá màu vàng trắng 10K

GND1WB70701.406

Giá bán : 3.364.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.129.000 ₫

- 7%

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA69533.102

Giá bán : 4.591.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.270.000 ₫

- 7%

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA74330.102

Giá bán : 3.138.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.919.000 ₫

- 7%

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA71432.102

Giá bán : 3.778.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.514.000 ₫

- 7%

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA75810.102

Giá bán : 3.916.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.642.000 ₫

- 7%

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA74953.102

Giá bán : 3.261.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.033.000 ₫

- 7%
Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4