Hotline (08)399-59-332 hoặc (08)399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA ONLINE

Trang sức Vàng gắn đá CZ, ECZ

Trang sức không gắn đá vàng 10K, 18K             ưu đãi              5%

(không áp dụng cho trang sức Ý và trang sức gia công bằng tay)

Trang sức vàng

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ01.MYSTERY

Giá bán : 4.866.000 ₫

Ưu đãi mua online : 4.623.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm CZ vàng 18K

SPBCZ01.102

Giá bán : 7.879.000 ₫

Ưu đãi mua online : 7.486.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm CZ vàng 18K

SPBCZ02.102

Giá bán : 8.626.000 ₫

Ưu đãi mua online : 8.195.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ01.106

Giá bán : 21.689.000 ₫

Ưu đãi mua online : 20.605.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ01.ROSE

Giá bán : 9.310.000 ₫

Ưu đãi mua online : 8.845.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ02.106

Giá bán : 11.455.000 ₫

Ưu đãi mua online : 10.883.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ02.MYSTERY

Giá bán : 4.909.000 ₫

Ưu đãi mua online : 4.664.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ02.ROSE

Giá bán : 6.787.000 ₫

Ưu đãi mua online : 6.448.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ03.106

Giá bán : 11.474.000 ₫

Ưu đãi mua online : 10.901.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ03.MYSTERY

Giá bán : 6.564.000 ₫

Ưu đãi mua online : 6.236.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ06.ROSE

Giá bán : 7.876.000 ₫

Ưu đãi mua online : 7.483.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ05.ROSE

Giá bán : 17.932.000 ₫

Ưu đãi mua online : 17.036.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ05.106

Giá bán : 5.951.000 ₫

Ưu đãi mua online : 5.654.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ04.ROSE

Giá bán : 8.531.000 ₫

Ưu đãi mua online : 8.105.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ04.MYSTERY

Giá bán : 6.841.000 ₫

Ưu đãi mua online : 6.499.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ04.106

Giá bán : 5.726.000 ₫

Ưu đãi mua online : 5.440.000 ₫

Mới

Bộ sản phẩm ECZ vàng trắng 10K

SPBECZ03.ROSE

Giá bán : 7.392.000 ₫

Ưu đãi mua online : 7.023.000 ₫

Mới

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA57367.102

Giá bán : 2.022.000 ₫

Ưu đãi mua online : 1.921.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA47228.102

Giá bán : 4.641.000 ₫

Ưu đãi mua online : 4.409.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA47191.102

Giá bán : 2.982.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.833.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA74231.102

Giá bán : 2.908.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.763.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YN59288.102

Giá bán : 3.919.000 ₫

Ưu đãi mua online : 3.724.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA73650.102

Giá bán : 3.484.000 ₫

Ưu đãi mua online : 3.310.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA74195.102

Giá bán : 3.449.000 ₫

Ưu đãi mua online : 3.277.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA61007.102

Giá bán : 3.700.000 ₫

Ưu đãi mua online : 3.515.000 ₫

Vòng tay CZ vàng 10K

GVD1WA75130.106

Giá bán : 7.741.000 ₫

Ưu đãi mua online : 7.354.000 ₫

Vòng tay CZ vàng 10K

GVD1WA74261.106

Giá bán : 5.909.000 ₫

Ưu đãi mua online : 5.614.000 ₫

Vòng tay vàng 10K

GVD1WN57341.106

Giá bán : 4.627.000 ₫

Ưu đãi mua online : 4.396.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1CA75567.102

Giá bán : 2.493.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.369.000 ₫

Nhẫn CZ vàng 18k

GND1YA74336.102

Giá bán : 2.628.000 ₫

Ưu đãi mua online : 2.497.000 ₫

Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4