Hotline 1-800-545457 hoặc (08) 399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Trang sức vàng

Bông Tai vàng 18K gắn đá CZ

GBD1YA74677.102

Giá bán : 3.767.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.579.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74514.106

Giá bán : 2.270.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.157.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74510.106

Giá bán : 1.859.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.767.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74518.106

Giá bán : 1.959.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.862.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74515.106

Giá bán : 2.201.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.091.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74502.106

Giá bán : 2.009.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.909.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74260.106

Giá bán : 1.870.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.777.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA75203.106

Giá bán : 1.842.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.750.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá ECZ

GBD1WB75178.106

Giá bán : 3.423.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.252.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng 18K gắn đá CZ

GBD1YA73682.102

Giá bán : 2.532.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.406.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng 18K gắn đá CZ

GBD1YA75203.102

Giá bán : 3.957.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.760.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng 18K gắn đá CZ

GBD1YA75153.102

Giá bán : 2.658.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.526.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng 18K gắn đá CZ

GBD1YA70333.102

Giá bán : 2.802.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.662.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng 18K gắn đá CZ

GBD1YA70493.102

Giá bán : 3.071.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.918.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74516.106

Giá bán : 2.502.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.377.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74509.106

Giá bán : 2.080.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.976.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74517.106

Giá bán : 2.060.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.957.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74304.106

Giá bán : 2.140.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.033.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng 18K gắn đá CZ

GBD1YA75150.102

Giá bán : 3.266.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.103.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA75150.106

Giá bán : 1.872.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.779.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA75153.106

Giá bán : 1.597.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.518.000 ₫

Mới

Bông Tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA74508.106

Giá bán : 2.047.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.945.000 ₫

Mới

Dây cổ vàng trắng 10K gắn đá CZ

GCD1CA72972.106

Giá bán : 2.246.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.134.000 ₫

- 5%

Mề đay vàng trắng 10k gắn đá CZ

GMD1WA70329.106

Giá bán : 1.493.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.419.000 ₫

- 5%

Mề đay vàng trắng 10K gắn đá ECZ

GMD1WB69518.106

Giá bán : 2.657.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.525.000 ₫

- 5%

Nhẫn nữ vàng trắng 10K gắn đá ECZ

GND1WB61152.106

Giá bán : 2.744.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.607.000 ₫

Hot

Bông tai vàng trắng 10K gắn đá CZ

GBD1WA73680.106

Giá bán : 2.001.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.901.000 ₫

- 5%

Dây cổ nữ vàng 10K gắn đá CZ

GCD1CA72790.106

Giá bán : 2.502.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.377.000 ₫

Hot

Bông tai vàng trắng 10K gắn đá ECZ

GBD1WB69517.106

Giá bán : 3.126.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.970.000 ₫

- 5%

Bông tai vàng trắng 10K gắn đá ECZ

GBD1WB61133.106

Giá bán : 2.163.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.055.000 ₫

- 5%
Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4