Hotline 1-800-545457 hoặc (08) 399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Nhẫn

Nhẫn nữ vàng trắng gắn đá Topaz

GND1WA72518.600

Giá bán : 3.229.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.907.000 ₫

- 10%

Nhẫn vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA75575.600

Giá bán : 6.782.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.104.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA71610.600

Giá bán : 5.548.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.994.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA70796.600

Giá bán : 5.456.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.911.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA75019.600

Giá bán : 7.687.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.919.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA75033.600

Giá bán : 7.392.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.653.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA75034.600

Giá bán : 7.175.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.458.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA74855.600

Giá bán : 7.750.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.975.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA74920.600

Giá bán : 10.102.000 ₫

Giá khuyến mãi : 9.092.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA71863.600

Giá bán : 17.541.000 ₫

Giá khuyến mãi : 15.787.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA74850.600

Giá bán : 9.319.000 ₫

Giá khuyến mãi : 8.388.000 ₫

Mới

Nhẫn vàng 14K gắn đá Amethyst

GND1HA75598.600

Giá bán : 4.115.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.704.000 ₫

- 10%

Nhẫn vàng trắng 14K gắn đá Saphire

GND1WA70834.600

Giá bán : 5.730.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.157.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn Ngọc Trai

GND1YA71981.600

Giá bán : 9.880.000 ₫

Giá khuyến mãi : 8.892.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GND1YA72553.600

Giá bán : 6.687.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.019.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ vàng trắng 14K gắn Citrine

GND1WA49570.604

Giá bán : 3.204.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.884.000 ₫

- 10%

Nhẫn nữ vàng trắng 14K gắn đá Topaz

GND1WA74695.600

Giá bán : 4.550.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.095.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng trắng 14K gắn Ngọc Trai

GND1WA71975.600

Giá bán : 5.200.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.680.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng trắng 14K gắn Ngọc Trai

GND1WA71984.600

Giá bán : 4.950.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.455.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng trắng 14K gắn Ngọc Trai

GND1WA71987.600

Giá bán : 6.030.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.427.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng trắng 14K gắn Ngọc Trai

GND1WA71990.600

Giá bán : 4.150.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.735.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng trắng 14K gắn Ngọc Trai

GND1WA71994.600

Giá bán : 11.630.000 ₫

Giá khuyến mãi : 10.467.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 14K gắn Ngọc Trai

GND1WA71995.600

Giá bán : 4.520.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.068.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn Ngọc Trai

GND1YA71978.600

Giá bán : 4.890.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.401.000 ₫

- 10%

Nhẫn Nữ vàng 18K gắn đá Ruby

GNT1YA74124.300

Giá bán : 50.132.000 ₫

Giá khuyến mãi : 45.119.000 ₫

Mới

Nhẫn Nam vàng 14K gắn đá Saphire.

GNNMCK74718.300

Giá bán : 146.850.000 ₫

Giá khuyến mãi : 132.165.000 ₫

Mới

Nhẫn Nam vàng 14K gắn đá Saphire.

GNTGYK75472.600

Giá bán : 17.898.000 ₫

Giá khuyến mãi : 16.109.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ vàng 14K gắn đá Opal

GNXTW200769.601

Giá bán : 7.753.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.978.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ vàng 14K gắn đá Opal

GNXTW200457.604

Giá bán : 4.259.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.834.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ vàng 14K gắn đá Opal

GNXTW200775.600

Giá bán : 4.538.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.085.000 ₫

Mới
Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4