Hotline (08)399-59-332 hoặc (08)399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Nhẫn

Nhẫn nữ Opal vàng trắng 14K

GNXTW200769.605

Giá bán : 6.753.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.741.000 ₫

- 15%

Nhẫn Topaz vàng trắng 14K

GND1WA75032.600

Giá bán : 4.442.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.776.000 ₫

- 15%

Nhẫn Topaz vàng trắng 14K

GND1WA75100.600

Giá bán : 3.793.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.225.000 ₫

- 15%

Nhẫn Pearl vàng 18K

GND1YA11087.307

Giá bán : 13.486.000 ₫

Giá khuyến mãi : 11.464.000 ₫

- 15%

Nhẫn Shaphire vàng 18K

GND1YA57013.600

Giá bán : 12.296.000 ₫

Giá khuyến mãi : 10.452.000 ₫

- 15%

Nhẫn Ruby vàng 18k

GND1YA57403.601

Giá bán : 8.081.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.869.000 ₫

- 15%

Nhẫn Ruby vàng 18k

GND1YA57416.600

Giá bán : 6.255.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.317.000 ₫

- 15%

Nhẫn Ruby vàng 18k

GND1YA57487.601

Giá bán : 8.974.000 ₫

Giá khuyến mãi : 7.628.000 ₫

- 15%

Nhẫn Ruby vàng 18k

GND1YA57493.601

Giá bán : 7.248.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.161.000 ₫

- 15%

Nhẫn Ruby vàng 18k

GND1YA57693.600

Giá bán : 4.900.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.165.000 ₫

- 15%

Nhẫn Ruby vàng 18k

GND1YA57957.602

Giá bán : 5.854.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.976.000 ₫

- 15%

Nhẫn Citrine vàng 18K

GND1YA58214.601

Giá bán : 7.074.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.013.000 ₫

- 15%

Nhẫn Citrine vàng 18K

GND1YA59899.601

Giá bán : 8.287.000 ₫

Giá khuyến mãi : 7.044.000 ₫

- 15%

Nhẫn Citrine vàng 18K

GND1YA59938.601

Giá bán : 7.184.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.107.000 ₫

- 15%

Nhẫn Citrine vàng 18K

GND1YA60236.601

Giá bán : 5.834.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.959.000 ₫

Mới

Nhẫn Pearl vàng 18K

GND1YA60360.601

Giá bán : 5.467.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.647.000 ₫

Mới

Nhẫn Citrine vàng 18K

GND1YA73667.600

Giá bán : 7.566.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.432.000 ₫

Mới

Nhẫn Emerald vàng trắng 18K

GNT1WA71883.300

139.978.000 ₫

Nhẫn Shaphire vàng trắng 14K

GND1WA74997.600

Giá bán : 7.923.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.735.000 ₫

- 15%

Nhẫn Topaz vàng trắng 14K

GND1WA74732.600

Giá bán : 4.079.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.468.000 ₫

- 15%

Nhẫn Topaz vàng trắng 14K

GND1WA73670.600

Giá bán : 8.268.000 ₫

Giá khuyến mãi : 7.028.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Opal vàng trắng 14K

GNXTW200769.601

Giá bán : 7.753.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.591.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Opal vàng trắng 14K

GNXTW200457.604

Giá bán : 4.259.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.621.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Opal vàng trắng 14K

GNXTW200775.600

Giá bán : 4.403.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.743.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Opal vàng trắng 14K

GNXTW200460.600

Giá bán : 5.957.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.064.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Topaz vàng trắng 14K

GND1WA60278.601

Giá bán : 5.226.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.443.000 ₫

- 15%

Nhẫn TOPAZ vàng trắng 14K

GND1WA70413.600

Giá bán : 6.025.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.122.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Saphire vàng trắng 14K

GND1WA73646.600

Giá bán : 3.321.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.823.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Saphire vàng trắng 14K

GND1WA73701.600

Giá bán : 3.709.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.153.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Ngọc trai vàng 18K

GND1YA73258.600

Giá bán : 9.772.000 ₫

Giá khuyến mãi : 8.307.000 ₫

- 15%
Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4