WWW.PNJ.COM.VN | Hotline 1-800-545457 hoặc (08) 399-59-336
| Đăng ký |
Sản phẩm đồng giá

Vui lòng chọn khu vực

Sản Phẩm Khuyến Mãi

Dây Cổ

SCD2KN00543.400

1.637.000 ₫

Bông Tai

GBD1YA71991.600

Giá bán : 5.400.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.860.000 ₫

- 10%

Bông Tai

GBD1WA71993.600

Giá bán : 6.610.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.949.000 ₫

- 10%

Bông Tai

GBD1WA71988.600

Giá bán : 7.070.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.363.000 ₫

- 10%

Bông Tai

GBD1WA71985.600

Giá bán : 9.012.000 ₫

Giá khuyến mãi : 8.111.000 ₫

- 10%

Bông Tai

GBD1WA71979.600

Giá bán : 4.450.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.005.000 ₫

- 10%

Bông Tai

GBD1WA71976.600

Giá bán : 8.570.000 ₫

Giá khuyến mãi : 7.713.000 ₫

- 10%

Bông Tai

GBD1WA71973.600

Giá bán : 11.453.000 ₫

Giá khuyến mãi : 10.308.000 ₫

- 10%

Bông Tai

GBD1WA71943.106

Giá bán : 2.400.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.280.000 ₫

- 5%

Mề đay vàng trắng 14K gắn đá Topaz

GMD1WA74693.600

Giá bán : 5.100.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.590.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1WA74682.106

Giá bán : 2.350.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.233.000 ₫

- 5%

Mề đay

GMD1WA74676.106

Giá bán : 1.650.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.568.000 ₫

- 5%

Bông Tai

GBD1WA74694.600

Giá bán : 4.320.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.888.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1YA60376.601

Giá bán : 4.818.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.337.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1YA45451.603

Giá bán : 9.036.000 ₫

Giá khuyến mãi : 8.133.000 ₫

- 10%

Bông tai

GBD1WA52705.603

Giá bán : 4.405.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.965.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1YA55557.608

Giá bán : 10.077.000 ₫

Giá khuyến mãi : 9.070.000 ₫

- 10%

Mề đay

SMD2KN05626.100

260.000 ₫

Mề đay

SMD2KN07334.100

251.000 ₫

Dây Cổ

SCD2KN00543.100

1.553.000 ₫

Nhẫn nữ

SND2KN08345.100

374.000 ₫

Nhẫn nữ

SND2KN08277.100

355.000 ₫

Nhẫn nữ

SND2KN08270.100

399.000 ₫

Nhẫn nữ

SND2KN08266.100

370.000 ₫

Mề đay

SMD2KN08312.100

339.000 ₫

Mề đay

SMD2KN08274.400

345.000 ₫

Mề đay

SMD2KN08274.100

317.000 ₫

Nhẫn cặp

SND2KN05671-5672.100

589.000 ₫

Nhẫn cặp

SND2KN05668-5669.100

556.000 ₫

Nhẫn cặp

SND2KN05201-5200.100

870.000 ₫
Hỗ trợ trực tuyến08.3995.9336
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4