Hotline 1-800-545457 hoặc (08) 399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Sản Phẩm Khuyến Mãi

Mề đay

GMD1WA72516.600

Giá bán : 2.828.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.546.000 ₫

- 10%

Bông tai

JBDPSB00679.100

950.000 ₫

Bông tai

JBDPSB00173.100

740.000 ₫

Bông tai

JBDPSB00081.100

390.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Amethyst

JBDPSB01578.600_1

1.260.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Citrine

JBDPSB01578.600

1.260.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Topaz

JBDPSB01455.600_1

1.535.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Citrine

JBDPSB01455.600

1.535.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Citrine

JBDPSB01434.600_2

1.700.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Peridot

JBDPSB01434.600_1

1.700.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Granat

JBDPSB01434.600

1.700.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Citrine + Granat

JBDPSB01374.600_1

1.280.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Topaz

JBDPSB01363.600

800.000 ₫

Bông Tai Bạc Gắn Đá Citrine

JBDPSB01363.600_1

800.000 ₫

Bông tai

JBDPSB01363.600_2

800.000 ₫

Mề đay

GMD1WA72469.600

Giá bán : 2.184.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.966.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1WA72454.600

Giá bán : 2.514.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.263.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1WA72451.600

Giá bán : 1.943.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.749.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1WA72450.600

Giá bán : 2.194.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.975.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1WA72447.600

Giá bán : 2.442.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.198.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1WA72444.600

Giá bán : 2.607.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.347.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1YA72515.600

Giá bán : 5.070.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.563.000 ₫

- 10%

Mề đay

GMD1WA73649.600

Giá bán : 4.573.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.116.000 ₫

- 10%

Bông Tai Vàng 18K Gắn Đá Ruby

GBD1YA72513.600

Giá bán : 6.616.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.955.000 ₫

- 10%

Bông Tai Vàng 18K Gắn Đá Ruby

GBD1YA70092.600

Giá bán : 5.383.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.845.000 ₫

- 10%

Bông tai Vàng 14K Gắn Đá Saphire

GBD1WA70794.600

Giá bán : 6.023.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.421.000 ₫

- 10%

Bông Tai Vàng 14K Gắn Đá Saphire

GBD1WA70790.600

Giá bán : 6.865.000 ₫

Giá khuyến mãi : 6.179.000 ₫

- 10%

Bông Tai Bạc Gắn Đá Peridot

JBDPSB01370.600_1

2.750.000 ₫
Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4