PNJ.COM.VN | Hotline 1800-545457 hoặc  (08) 3 9959 332
| Đăng ký |

Sản Phẩm Khuyến Mãi

Nhẫn Cặp

Nhẫn Cặp

670.000 VND
Nhẫn nữ

Nhẫn nữ

339.000 VND
Nhẫn cặp

Nhẫn cặp

870.000 VND
Nhẫn cặp

Nhẫn cặp

556.000 VND
Nhẫn cặp

Nhẫn cặp

589.000 VND
Nhẫn nữ

Nhẫn nữ

318.000 VND
Mề đay

Mề đay

317.000 VND
Mề đay

Mề đay

345.000 VND
Mề đay

Mề đay

285.000 VND
Nhẫn nữ

Nhẫn nữ

362.000 VND
Nhẫn nữ

Nhẫn nữ

306.000 VND
Bông Tai

Bông Tai

6.610.000 VND
Bông tai

Bông tai

363.000 VND
Mề đay

Mề đay

260.000 VND
Mề đay

Mề đay

251.000 VND
Nhẫn nam

Nhẫn nam

754.000 VND
Nhẫn nữ

Nhẫn nữ

378.000 VND
Nhẫn nữ

Nhẫn nữ

340.000 VND
Mề đay

Mề đay

324.000 VND
Mề đay

Mề đay

243.000 VND
Dây Cổ

Dây Cổ

1.553.000 VND
Dây Cổ

Dây Cổ

1.637.000 VND
Dây Cổ

Dây Cổ

1.224.000 VND
Bông tai

Bông tai

370.000 VND
Bông tai

Bông tai

418.000 VND
Nhẫn Cặp

Nhẫn Cặp

608.000 VND
Nhẫn Cặp

Nhẫn Cặp

578.000 VND
Nhẫn nữ

Nhẫn nữ

365.000 VND
Nhẫn nữ

Nhẫn nữ

374.000 VND
Mề đay

Mề đay

364.000 VND