Hotline (08)399-59-332 hoặc (08)399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

Vui lòng chọn khu vực

Sản Phẩm Khuyến Mãi

Mề đay Ruby vàng 18K

GMD1YA59820.601

Giá bán : 8.596.000 ₫

Giá khuyến mãi : 7.307.000 ₫

- 15%

Mề đay Topaz vàng trắng 14K

GMD1WA73663.600

Giá bán : 5.114.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.347.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Citrine vàng 18K

GND1YA58027.601

Giá bán : 3.337.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.837.000 ₫

- 15%

Bông tai Ruby vàng 18K

GBD1YA49752.600

Giá bán : 4.583.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.896.000 ₫

- 15%

Mề đay Citrine vàng 18K

GMD1YA55108.600

Giá bán : 4.717.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.010.000 ₫

- 15%

Bông tai Ruby vàng 18k

GBD1YA69537.600

Giá bán : 15.075.000 ₫

Giá khuyến mãi : 12.814.000 ₫

- 15%

Mê đay SAPHIRE vàng 18K

GMD1YA69858.601

Giá bán : 15.041.000 ₫

Giá khuyến mãi : 12.785.000 ₫

- 15%

Mề đay Citrine vàng 18K

GMD1YA72444.600

Giá bán : 2.840.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.414.000 ₫

- 15%

Bông tai Saphire vàng trắng 14K

GBD1WA51473.601

Giá bán : 8.441.000 ₫

Giá khuyến mãi : 7.175.000 ₫

- 15%

Nhẫn SAPHIRE vàng trắng 14K

GND1WA55971.602

Giá bán : 6.469.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.499.000 ₫

- 15%

Nhẫn AMETHYST vàng trắng 14k

GND1WA70413.601

Giá bán : 5.363.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.559.000 ₫

- 15%

Dây cổ Saphire vàng trắng 14K

GCD1WA73002.600

Giá bán : 39.078.000 ₫

Giá khuyến mãi : 33.217.000 ₫

- 15%

Bông tai ngọc Trai vàng trắng 14K

GBD1WA71979.600

Giá bán : 3.241.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.755.000 ₫

- 15%

Mề đay Amethyst vàng trắng 14K

GMD1WA50497.600

Giá bán : 2.204.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.874.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Saphire vàng trắng 14K

GND1WA50321.600

Giá bán : 15.854.000 ₫

Giá khuyến mãi : 13.476.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Amethyst vàng trắng 14K

GND1WA60191.602

Giá bán : 5.088.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.325.000 ₫

- 15%

Mề đay Ruby vàng 18K

GMD1YA70962.600

Giá bán : 2.436.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.071.000 ₫

- 15%

Mề đay Topaz vàng trắng 14K

GMD1WA58481.601

Giá bán : 3.810.000 ₫

Giá khuyến mãi : 3.239.000 ₫

- 15%

Nhẫn Nữ Ruby vàng trắng 14K

GND1WA57952.600

Giá bán : 12.426.000 ₫

Giá khuyến mãi : 10.563.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Amethyst vàng trắng 14K

GND1WA58479.602

Giá bán : 5.197.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.418.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ Saphire vàng 18K

GND1YA55596.600

Giá bán : 5.231.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.447.000 ₫

- 15%

Mề đay ngoc trai vàng 18K

GMD1YA71989.600

Giá bán : 1.737.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.477.000 ₫

- 15%

Nhẫn nữ ngọc trai vàng 18K

GND1YA71978.600

Giá bán : 3.452.000 ₫

Giá khuyến mãi : 2.935.000 ₫

- 15%

Bông tai Amethyst vàng trắng 14K

GBD1WA70190.601

Giá bán : 5.379.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.573.000 ₫

- 15%

Bông tai Citrine vàng 18K

GBD1YA60234.601

Giá bán : 4.979.000 ₫

Giá khuyến mãi : 4.233.000 ₫

- 15%

Vòng tay CZ vàng 18K

GVD1YA70397.102

Giá bán : 6.160.000 ₫

Giá khuyến mãi : 5.729.000 ₫

- 7%

Mề đay CZ vàng 18K

GMD1YA74577.102

Giá bán : 1.129.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.050.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74717.106

Giá bán : 1.567.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.458.000 ₫

- 7%

Bông tai CZ vàng trắng 10K

GBD1WA74767.106

Giá bán : 1.748.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.626.000 ₫

- 7%

Nhẫn CZ vàng trắng 10K

GND1WA74882.106

Giá bán : 1.284.000 ₫

Giá khuyến mãi : 1.195.000 ₫

- 6.9%
Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4