Hotline 1-800-545457 hoặc (08) 399-59-336 | Hà Nội: 0466.827.938
| Đăng ký |

             BIG SALE 45 %    

Vui lòng chọn khu vực

TRANG SỨC KIM CƯƠNG KHUYẾN MÃI "CHRISTMAS & NEW YEAR"
Chương trình áp dụng cho Khách hàng mua hàng online:
Trang sức Kim cương dưới 4 ly giảm 5%.
Trang sức Kim cương từ 4 ly trở lên giảm 3%.

Nhẫn

Nhẫn Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA72079.500

Giá bán : 10.107.000 ₫

Giá khuyến mãi : 9.602.000 ₫

- 5%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA74674.500

Giá bán : 11.607.000 ₫

Giá khuyến mãi : 11.027.000 ₫

- 5%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA74671.503

Giá bán : 14.930.000 ₫

Giá khuyến mãi : 14.184.000 ₫

- 5%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA73675.500

Giá bán : 12.274.000 ₫

Giá khuyến mãi : 11.661.000 ₫

- 5%

Nhẫn Nữ kim cương vàng trắng 14K

GND1WA61014.504

Giá bán : 31.039.000 ₫

Giá khuyến mãi : 30.108.000 ₫

- 3%

Nhẫn Nữ kim cương vàng trắng 14K

GND1WA47138.506

Giá bán : 38.220.000 ₫

Giá khuyến mãi : 37.074.000 ₫

- 3%

Nhẫn Nữ kim cương vàng trắng 14K

GND1WA72555.503

Giá bán : 23.260.000 ₫

Giá khuyến mãi : 22.563.000 ₫

- 3%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA72549.500

Giá bán : 14.135.000 ₫

Giá khuyến mãi : 13.429.000 ₫

- 5%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA72512.500

Giá bán : 23.747.000 ₫

Giá khuyến mãi : 22.560.000 ₫

- 5%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA71041.500

Giá bán : 27.620.000 ₫

Giá khuyến mãi : 26.239.000 ₫

- 5%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA70706.500

Giá bán : 33.133.000 ₫

Giá khuyến mãi : 32.140.000 ₫

- 3%

Nhẫn Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA72067.500

Giá bán : 13.167.000 ₫

Giá khuyến mãi : 12.509.000 ₫

- 5%

Nhẫn Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA72058.500

Giá bán : 9.340.000 ₫

Giá khuyến mãi : 8.873.000 ₫

- 5%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA53015.501

Giá bán : 23.230.000 ₫

Giá khuyến mãi : 22.069.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA46840.502

Giá bán : 18.815.000 ₫

Giá khuyến mãi : 18.251.000 ₫

Mới

Nhẫn Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA75806.501

Giá bán : 28.948.000 ₫

Giá khuyến mãi : 27.501.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng 14K

GND1WA71041.518

Giá bán : 27.118.000 ₫

Giá khuyến mãi : 26.305.000 ₫

- 3%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng 14K

GND1WA73587.501

Giá bán : 30.158.000 ₫

Giá khuyến mãi : 29.254.000 ₫

- 3%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng 14K

GND1WA73004.503

Giá bán : 19.227.000 ₫

Giá khuyến mãi : 18.651.000 ₫

- 3%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA57852.503

Giá bán : 8.097.000 ₫

Giá khuyến mãi : 7.693.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA60239.502

Giá bán : 34.838.000 ₫

Giá khuyến mãi : 33.793.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng trắng 14K

GND1WA73642.502

Giá bán : 13.253.000 ₫

Giá khuyến mãi : 12.591.000 ₫

Mới

Nhẫn Kim cương vàng trắng 14K

GND1WA61008.527

Giá bán : 34.755.000 ₫

Giá khuyến mãi : 33.018.000 ₫

Mới

Nhẫn Kim cương vàng trắng 14K

GND1WA74892.501

Giá bán : 32.592.000 ₫

Giá khuyến mãi : 30.963.000 ₫

Mới

Nhẫn Kim cương vàng trắng 14K.

GND1WA73587.523

Giá bán : 30.076.000 ₫

Giá khuyến mãi : 29.174.000 ₫

Mới

Nhẫn Kim cương vàng trắng 14K.

GND1WA74059.511

Giá bán : 39.385.000 ₫

Giá khuyến mãi : 38.204.000 ₫

Mới

Nhẫn Kim cương vàng trắng 14K.

GNDRWA76772.502

Giá bán : 34.791.000 ₫

Giá khuyến mãi : 33.748.000 ₫

Mới

Nhẫn Kim cương vàng trắng 14K.

GNDRWA76839.504

Giá bán : 30.941.000 ₫

Giá khuyến mãi : 30.013.000 ₫

Mới

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng 18K

GND1WA49344.500

Giá bán : 33.662.000 ₫

Giá khuyến mãi : 32.653.000 ₫

- 3%

Nhẫn Nữ Kim Cương vàng 14K

GND1WA61009.500

Giá bán : 35.802.000 ₫

Giá khuyến mãi : 34.728.000 ₫

- 3%
Hỗ trợ trực tuyến
0466.827.938
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 4
08.3995.933608.3995.9332
  • Hỗ trợ 1
  • Hỗ trợ 2
  • Hỗ trợ 3
  • Hỗ trợ 4